Historia Pałacu w Maciejowie

 • 1466 r. - pierwsza źródłowa wiadomość o kościele. Rej. zab.67/53
 • 1532 r. - przejecie kościoła przez protestantów
 • XVI w. - zbudowanie nowego kościoła / obecnego /
 • 1696 r. - wykonanie barokowego ołtarza
 • 1790-1800 /ok./ - budowa klasycystycznego pałacu
 • 1886 r. - Maciejow w posiadaniu Oskara Barona von Rothkirch-Pantheu. Wielkość majątku 1040 ha.
 • 1874-1906 - w przysiółku Maciejów spędza ostatni okres życia ks.dr Jan Dzierżoń. Jego opisanie partenogenezy u pszczół to osiągnięcie które rozsławiło go na cały świat. Ulepszył również ul pszczeli wprowadzając ramki. Nowe narzędzia i czynności pszczelarskie.
 • 1898 r. - wlaścicielem jest Bernh von Prittwitz u. Gaffron
 • 1909 r. - majątek o powierzchni 762 ha nabywa Gustaw Staroste
 • 1917 r. - kolejnym właścicielem jest Johann Graf Broel Plater
 • 1921 r. - park i ogród zajmują powierzchnię 5,5 ha.
 • 1922 r. - pow. Majątku 342 ha. Właściciel Kurt Dubers. Park i ogród 6 ha.
 • Od 1945 r. - własność P.G.R.
 • 1982 r. - w stanie bliskim ruiny pałac zakupują i chronią przed zniszczeniem Państwo Grotowscy ze Szczecina. Podjęte prace ogromnym kosztem własnym pozwoliły na zachowanie substancji.
 • 2006 r. - nowy nabywca przeprowadza kompleksowy remont. Priorytem jest zachowanie stylu nadanego pałacowi przez projektanta pałacu słynnego K.G.Langhansa/m.inn. Brama Brandenburska w Berlinie
 Malowanie proszkowe lsk
Copyright Maciejow.pl © 2007. All rights reserved...